Hvem er vi

Emma Hjorth Museum er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Sansehus, Emma Friskhus, Emma Kafè og Emma Hjorth Museum. REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå.

Antatt byggeår er ca. 1850 og er den eneste bygningen som står igjen fra den opprinnelige gården Emma Hjorth kjøpte i 1903. Opprinnelig navn på huset er «Drengestua» og den fungerte som bolig for gårdspersonalet i tidligere tider og som personalbolig helt til etter 2. verdenskrig. Etter krigen ble det verksted og fortsatte som det til 1979 da det ble bygget et nytt moderne verksted. I nesten 20 år sto huset og forfalt som lager for gammelt skrot, før det ble restaurert da arbeidet med opprettelsen av et museum startet i 1996. På hundreårsdagen for opprettelsen av Fru Emma Hjorths hjem - den 12. november 1998 - åpner museet.

Les mer om historien her.